Quy Định Về Mua Bán Nợ Của Doanh Nghiệp

Gần đây, nhiều công ty mua bán nợ ra đời, và nhiều người đặt câu hỏi mua bán nợ là gì? Đâu là điều kiện kinh doanh mua bán nợ? Cũng như việc kinh doanh mua bán nợ có hợp pháp hay không? Và sau đây dịch vụ mua bán nợ An Khang xin chia sẻ đến những ai quan tâm đến những quy định về mua bán nợ của doanh nghiệp và những điều kiện đối với doanh nghiệp thực hiện mua bán nợ. Vậy quy định chung về mua bán nợ như thế nào? chúng ta cùng tìm hiểu.

Cơ sở pháp lý

Kinh doanh mua bán nợ được dựa trên Nghị định 69/2016/NĐ-CP. Dựa trên nghị định này, chúng ta hiểu rõ hơn về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Mua bán nợ là gì? điều kiện đối với doanh nghiệp thực hiện hoạt động mua bán nợ?

Trước tiên, chúng ta cùng làm rõ định nghĩa về mua bán nợ: Mua bán nợ là việc bên bán nợ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và bên mua nợ trả tiền cho bên bán nợ.

Dịch vụ kinh doanh mua bán nợ là gì?

Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là việc thực hiện liên tục một hoặc một số hoạt động liên quan đến việc mua bán nợ nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm: Mua nợ, bán nợ, môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ và dịch vụ sàn giao dịch nợ. Xem thêm bài viết mua bán nợ là gì?

6 Điều doanh nghiệp kinh doanh mua bán nợ cần tuân theo

Theo nghị định 69/2016/NĐ-CP Chính phủ đã ban hành ngày 1/7/2016 về các điều kiện để kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Trong đó 5 điều buộc doanh nghiệp phải tuân theo.

Điều 1: Doanh nghiệp mua bán nợ phải đáp ứng những yêu đối với loại hình này gồm:

  • Phải có quy chế, quy định về tổ chức nội bộ phù hợp với nghị định này.
  • Tiếp đến, nghị định yêu cầu phải đáp ứng vốn điều lệ với mức tối thiểu tương ứng. Cụ thể với mô hình tư vấn mua bán nợ, vốn điều lệ tối thiểu là 5 tỷ đồng. Đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng; Đối với kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng. 

Ngoài ra, người đại diện pháp lý cần phải có những điều kiện sau:

  • Có trình độ đại học với các ngành liên quan đến khối kinh tế, luật: kinh tế, quản trị kinh doanh, luật trở lên.
  • Đặc biệt, người đại diện này phải có ít là 5 năm trong các lãnh vực: định giá tài sản, mua bán nợ, kế toán hay kiểm toán, hoặc tại chính, luật.
  • Ngoài ra, còn một lưu ý khá quan trong đó là những ai đã làm việc trong doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ mua bán nợ mà đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, cần thêm điều kiện: Không là người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 3 năm trước liền kề.

Điều 2: Về các khoản nợ được mua bán cần những yếu tố

  • Không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ;
  • không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua bán nợ, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận bảo đảm về nợ; bên mua nợ và bên nợ không phải là người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 3: Việc mua bán nợ phải được thành lập hợp đồng

Việc mua bán nợ phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mua bán nợ, trong đó quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ, bên bán nợ.

Điều 4: doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ không được nhận cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng,

Doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ không được nhận cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó hoặc nhận bảo đảm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng khác nhằm mục đích mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm.

Điều 5: Cả bên mua nợ và bán nợ phải tuân thủ quy định pháp luật

Bên mua nợ, bên bán nợ và các bên liên quan khác phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối trong trường hợp mua bán nợ hình thành quan hệ cho vay, vay nợ nước ngoài và sử dung ngoại hối trong giao dịch mua bán nợ.

Tham khảo từ nguồn: https://luatminhkhue.vn/mua-ban-no-la-gi–mot-so-dieu-kien-doi-voi-doanh-nghiep-thuc-hien-hoat-dong-mua-ban-no–.aspx

 

Bài viết liên quan
0903 90 5979