Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2021

Công ty làm việc hết ngày 09/02/2021 (thứ 3 nhằm ngày 28/12 âm lịch) và nghỉ hết 12 ngày đến hết 21/02/2021 (10/01 âm lịch). Công ty làm việc lại bình thường vào ngày 22/02/2021 (thứ 2 – nhằm ngày 11 âm lịch)

Bài viết liên quan
0903 90 5979